CÔNG TY CỔ PHẦN  KHÁNH LONG

Văn phòng Miền Nam :  33 Nguyễn Trọng Lội, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 66538333- 62529777                            Fax: (08) 62529777

Email: info@khanhlonggroup.com

 

Văn phòng Miền Trung : P. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi,Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3677111 - 3674999    -     Fax: (055) 3674999

ONLINE: 11

VISITOR: 234824

©  CoppyRight 2013 thuộc về Công ty cổ phần  Khánh Long